O stosowaniu wzorów (formuł) w językoznawstwie

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 9-10/1970 s. 545-547
Dział: Artykuły