Oboczność funkcjonalna przyimków w grupach syntaktycznych z przydawką przyimkową (do //od//na)

Aleksandra Krupianka

Poradnik Językowy 9-10/1970 s. 548-556
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
dla/dodo/naod/na