XII plenarne posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Helsinki 30.VIII—5.IX.1970

Jan Basara, Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 9-10/1970 s. 570-578
Dział: Sprawozdania