Kwiryna Handke, Semantyczne i strukturalne typy nazw ulic Warszawy, Wrocław 1970

Hubert Górnowicz

Poradnik Językowy 9-10/1970 s. 583-587
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-a-sk--n--ow--eza-pod--ьja