Klipry, klipery? Lunonauta? Błachnio — etymologia nazwiska. Bojownik o polskość. Spanko. Cichociemny. Procenty udziału w wyrobie gotowym...

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 9-10/1970 s. 597-600
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów