Pamięci Juliana Przybosia (1901—1970). Kilka uwag o poezji i leksykografii

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 1/1971 s. 1-7
Dział: Artykuły