Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury Słowa TNW w 2005 roku

Kwiryna Handke

Poradnik Językowy 2/2006 s. 88-89
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki