Stan badań nad gwarami polskimi w ZSRR

Wiaczesław Werenicz

Poradnik Językowy 1/1971 s. 27-38
Dział: Język polski za granicą