Z dzisiejszych gwar Lubelszczyzny. O orce wołami [Osowa, pow. Włodawa]

Tadeusz Malec

Poradnik Językowy 1/1971 s. 39-39
Dział: Teksty gwarowe