Władysław Lubaś, Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa krakowskiego, Wrocław 1968

Eugeniusz Mośko

Poradnik Językowy 1/1971 s. 40-44
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-ja-ice/-yce-ica/-yca-ša-icy