Словаръ современного русского наробного говора (д. Деулино Рязанского района. Рязанской области) [Słownik współczesnej gwary rosyjskiej (wieś Dieulino...)], Mocква 1969

Nina Iwanowa-Perczyńska [Nina Perczyńska]

Poradnik Językowy 1/1971 s. 45-50
Dział: Recenzje