VI Seminarium języka słoweńskiego literatury i kultury słoweńskiej [Lublana, 29 VI - 11 VII 1970]

Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 1/1971 s. 51-52
Dział: Sprawozdania