List do Redaktora Naczelnego „Poradnika Językowego”

Maria Kniagininowa, Walery Pisarek

Poradnik Językowy 1/1971 s. 53-53