Ubyło centymetr wody — o konstrukcjach bezosobowych. O znajomości i nieznajomości gramatyki. Fragment. Doktor. Kopernik — Kopernikowski. O pisowni nazw własnych. Mikroelementy, makroelementy. Maszynista wyciągowy. Janko Muzykant. Wobec stwierdzenia. Pokrewieństwo a podobieństwo wyrazów. Kablować

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 1/1971 s. 57-63
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów