Słowo – myśl – działanie. Towarzystwo Kultury Języka i jego prezesi, pod red. Wandy Decyk-Zięby i Józefa Porayskiego-Pomsty, Warszawa 2004

Daniel Bartosiewicz

Poradnik Językowy 2/2006 s. 90-92
Dział: Recenzje