Uwagi o przyimkach i przedrostkach (w związku z artykułem dra Kempfa)

W. [Witold] Doroszewski

Poradnik Językowy 2/1971 s. 72-73
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
wy-prze-wz-