Odmiany polskiej homonimii. II. Homonimy słowotwórcze

Danuta Buttler

Poradnik Językowy 2/1971 s. 74-82
Dział: Artykuły