Gwara przestępcza i jej przenikanie do języka ogólnego

Stanisław Milewski

Poradnik Językowy 2/1971 s. 92-101
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-arz