Uwagi o nauczaniu słowotwórstwa

Edward Breza

Poradnik Językowy 2/1971 s. 102-110
Dział: Język polski w szkole

Wyrażenia:
po--ować-ość-ski-o--no