Recenzja. Ferdinand Buffa, Halina Ivaničková, Učebnica pol’štiny pre samoukov, Bratislava 1968

Ewa Siatkowska

Poradnik Językowy 2/1971 s. 117-119
Dział: Język polski za granicą