Józef Paruch, Słownik skrótów, Warszawa 1970

Witold Kochański

Poradnik Językowy 2/1971 s. 120-122
Dział: Recenzje