Bogusław Kreja, Słowotwórstwo rzeczowników ekspresywnych w języku polskim. Formacje na -ik, -k, -isko i -ina, Gdańsk 1969

Renata Grzegorczykowa

Poradnik Językowy 2/1971 s. 123-125
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-ik/-yk-k-isko/-ysko-ina/-yna-ek-ka-ko-iczek-iczka-uszek-ątko-niczek-ca-ec-czek-uch-idło/-ydło-iś-ica/-yca