XV Międzynarodowy Kurs Uniwersytetu Warszawskiego dla Slawistów 23.VIII — 21.IX.1970 r.

Magdalena Foland [Magdalena Foland-Kugler]

Poradnik Językowy 2/1971 s. 126-128
Dział: Sprawozdania