Szesnastowieczna ciekawostka wyrazowa: szwagryni »szwagierka«

Witold Taszycki

Poradnik Językowy 3/1971 s. 141-143
Dział: Artykuły