Rzeczowniki typu towiańszczyzna, żeromszczyzna i dulszczyzna

Roxana Sinielnikoff

Poradnik Językowy 3/1971 s. 144-158
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-izna/-yzna-szczyzna-owszczyzna-szczina-owszczina