O korelacjach form słowotwórczych w języku rosyjskim i polskim (na materiale derywacji przymiotników)

Jadwiga Ząbkowska

Poradnik Językowy 3/1971 s. 159-166
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-stwo-ost'-l'nyj-aj-ka-la-ość-ik/-yk-čik-onka-ec-stvo-estvo-enn--stvie-ovat'-skij-anie-enie-enčeskij-n--iszko/-yszko-uszka-owy-ota-očn(yj)-enskij-tel'n--eństwo-ła-ov