Zmiany ilościowe w zasobie homonimów

Danuta Buttler

Poradnik Językowy 3/1971 s. 167-173
Dział: Artykuły