Szyk wyrazów w grupach nominalnych z przydawkami i dopełnieniami

Janina Kwiek-Osiowska

Poradnik Językowy 3/1971 s. 180-182
Dział: Język polski w szkole