Charakterystyka dyskursu politycznego na przełomie XX i XXI wieku

Elżbieta Sękowska

Poradnik Językowy 3/2006 s. 8-28
Dział: Artykuły i rozprawy