Zoja N. Striekałowa, Iz istorii polskogo głagolnogo wida, Moskwa 1968 [Зоя Николаевна Стрекалова, Из истории польского глагольного вида]

Cezar Piernikarski

Poradnik Językowy 3/1971 s. 191-194
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
po-w(e)-pod(e)-od-przy-