Bronisław Wieczorkiewicz, Sztuka mówienia. Wiadomości teoretyczne – ćwiczenia – słowniczek poprawnej wymowy, Warszawa 1970

Witold Kochański

Poradnik Językowy 3/1971 s. 194-197
Dział: Recenzje