Halina Cieślakowa, Charakteryzacja językowa postaci w powieści polskiej w latach 1800—1831, Gdańsk 1968

Stanisław Bąba

Poradnik Językowy 3/1971 s. 197-199
Dział: Recenzje