Odpowiedź na recenzję [opubl. "Poradnik Językowy" 1970, z. 6]

Jolanta Kowalewska [Jolanta Kowalewska-Dąbrowska]

Poradnik Językowy 3/1971 s. 199-201
Dział: Recenzje