Karol Maria ... Mieszanka wawelska. Chłop — nazwisko zelżywe? Dwa litry. Brąz. Gerbera. Pomarańcze, pomarańcz. Tym niemniej — niemniej jednak

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 3/1971 s. 209-214
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów