Samuel Bogumił Linde 24.IV.1771—8.VIII.1847

Czesław Pankowski

Poradnik Językowy 4/1971 s. 219-230
Dział: Artykuły