Parę uwag o wyrazie handicap

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 4/1971 s. 259-260
Dział: Artykuły