Kolumb mieszkał w Węgrowie

Mieczysław Smogorzewski

Poradnik Językowy 4/1971 s. 261-263
Dział: Artykuły