Bezsufiksalne nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego wśród nazwisk współczesnych mieszkańców Chełma

Katarzyna Czubała

Poradnik Językowy 3/2006 s. 40-51
Dział: Artykuły i rozprawy