Pewno i pewnie. Rodak warszawski? Hobby. O przynależności gramatycznej wyrazu trzeba. Ciąganie wagoników. In folio

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 4/1971 s. 287-291
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów