Przemówienie prezesa Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, dyrektora Instytutu Badań Literackich i Języka Polskiego PAN, prof. dra Stanisława Urbańczyka

Stanisław Urbańczyk

Poradnik Językowy 5/1971 s. 304-305
Dział: Artykuły