Podziękowania [za gratulacje nadesłane z okazji siedemdziesięciolecia pisma]

Redakcja

Poradnik Językowy 5/1971 s. 319-319
Dział: Artykuły