Współczesna leksyka na usługach autoprezentacji (cechy fizyczne na podstawie analizy internetowych anonsów towarzysko-matrymonialnych)

Aneta Kołodziejczyk [Aneta Kołodziejczyk-Trawińska]

Poradnik Językowy 3/2006 s. 52-66
Dział: Artykuły i rozprawy