Niektóre problemy nauczania języka polskiego jako obcego. II. Rodzaje ćwiczeń gramatycznych w nauce języków obcych — kilka przykładów

Janina Wójtowicz

Poradnik Językowy 5/1971 s. 338-349
Dział: Język polski za granicą