Onomastyka polska w latach 1957—71 (przegląd i ocena)

Mieczysław Karaś

Poradnik Językowy 6/1971 s. 379-387
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ьn--ьsk--o