Jeszcze o pisowni nazw marek towarów

Witold Mańczak

Poradnik Językowy 3/2006 s. 67-69
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki