Mieczysław Karaś, Zbigniew Perzanowski, Statuty kapituły norbertańskiej z r. 1340 w tłumaczeniu polskim z r. 1541, Kraków 1970

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 6/1971 s. 410-411
Dział: Recenzje