Prace Językoznawcze I, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 1969

Władysław Lubaś

Poradnik Językowy 6/1971 s. 411-412
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-e-o-ek-ik/-yk-arz