Stare błędy w nowych wydaniach [Irena Arctowa, Razem czy osobno, wyd. V; Maria Nalepińska, >Jak mówić i pisać poprawnie, wyd. IX,

Witold Kochański

Poradnik Językowy 6/1971 s. 415-415
Dział: Recenzje