Ze studiów nad polskim nazewnictwem osobowym. 3. O mitycznym Lechu i o Lachach

Stanisław Rospond

Poradnik Językowy 7/1971 s. 437-443
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ch