W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi, Warszawa 1970

Krystyna Pisarkowa

Poradnik Językowy 7/1971 s. 472-476
Dział: Recenzje